Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA

Ympäristönsuojelun valvonnan sähköisen asiointijärjestelmän YLVAn sivut ovat siirtyneet ely-keskus.fi -verkkopalveluun. Siirry Ympäristönsuojelun raportointipalveluun.

YLVA-logo.

YLVA on suunnattu ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille sekä jätelain nojalla ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille asiakkaille. Palvelun käyttäjiä ovat muun muassa toiminnanharjoittajat, kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskusten asiantuntijat.

Palvelulla helpotetaan ja sujuvoitetaan käyttö- ja päästötarkkailua koskevien tietojen toimittamista. Palvelussa asiakas voi luoda määrämuotoisilla lomakkeilla ja liitteillä valvontaviranomaisille sähköisen raportin, joka vastaa ympäristöluvan, ilmoitusta koskevan päätöksen tai rekisteröintiä koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia.

Ilmoitusvelvollinen ja rekisteröintivelvollinen asiakas voivat täyttää ja lähettää toimintaa koskevan ilmoituksen palvelussa.

Lisätietoja:

  • johtava asiantuntija Päivi Laurila, Hämeen ELY-keskus, sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Julkaistu 20.1.2022 klo 12.39, päivitetty 20.1.2022 klo 12.44