Teollisuuden, kalankasvatuksen ja yhdyskuntien fosforin ja typen kuormituksen kehitys

Fosfori- ja typpikuormitukset ovat selvästi pienentyneet 1980-luvun lopulta lähtien erityisesti yhdyskunnissa ja teollisuudessa. Massa- ja paperiteollisuuden aiheuttama orgaanisen aineen kokonaiskuormitus vesiin on myös vähentynyt voimakkaasti 1990-luvulta alkaen. Tähän ovat vaikuttaneet teollisuuden prosesseissa ja puhdistustekniikoissa tapahtuneet parannukset, tuotantorakenteen muutokset sekä  yhdyskuntien jätevesien käsittelyn tehostuminen. Kalankasvatuksessa kuormitusta ovat pienentäneet rehujen ja ruokintatekniikan kehittyminen sekä tuotannossa tapahtuneet muutokset.

 

Julkaistu 17.11.2015 klo 14.35, päivitetty 23.11.2017 klo 10.21