Ympäristön tila Hämeessä 2008

Hämeen ympäristökeskuksen alue on voimakkaasti kehittyvä ja toiminnallisesti aktiivinen alue, jossa ympäristöön ja luontoon kohdistuu monenlaisia paineita. Siitä huolimatta ympäristöntila on pääosin hyvä. Kuormitus pistelähteistä ilmaan ja vesiin on vähentynyt, mutta hajakuormitus on edelleen suuri haaste.

Ilmanlaatu on harvoja poikkeustilanteita lukuun ottamatta alueella terveellisen elinympäristön vaatimusten mukainen. Järvistä yli puolet on erinomaisessa tai hyvässä luokassa. Luokitelluista joista erinomaisessa tilassa on vain kolme prosenttia. Joet ovatkin huonommassa kunnossa kuin järvet. Pohjavedet ovat pääosin hyvälaatuisia ja kelpaavat lähes sellaisenaan talousvedeksi. Hämeessä on kuitenkin myös pilaantuneita pohjavesialueita ja pilaantumisen takia käytöstä poistettuja pohjavedenottamoita. Lisäksi on monia pilaantuneita maa-alueita.

Hämeen luonto on monimuotoista. Suurin uhka on yhtenäisten luonnonalueiden pirstoutuminen voimaperäisen metsätalouden ja rakentamisen seurauksena. Kulttuuriympäristö ja maisema ovat pääosin säilyneet perusteiltaan omaleimaisina,  vaikka muutoksia onkin tapahtunut.

Ympäristön tila -katsaus

Kuva: Teija Ahola

Katsaus ympäristön tilaan tarkastelee Hämeen ympäristökeskuksen toimialuetta. Saman aikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus.

Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Jokaisesta aiheesta on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja ja uusimmat päivitykset. Hämeen ympäristön tila 2008 -katsauksen ovat koonneet Hämeen ympäristökeskuksen asiantuntijat. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.

Julkaistu 29.1.2009 klo 10.30, päivitetty 28.11.2013 klo 10.28

Aihealue:
Julkaisija: