Ympäristön tila Kaakkois-Suomessa 2008

Kaakkois-Suomen pintavedet ovat pääosin tyydyttävässä tilassa ja pohjavedet hyvässä. Vesistöt, jotka eivät ole vielä hyvässä tilassa, tarvitsevat vesienhoitotoimia, jotta ne saataisiin kuntoon vuoteen 2015 mennessä. 

Ilmanlaatu on Kaakkois-Suomessa parantunut. Kuitenkin alueen kautta kulkevan liikenteen määrä ja  jatkuvat muutokset  vaikuttavat paljon päästömääriin ja alueidenkäytön suunnitteluun. 

Luonnon monimuotoisuutta turvataan suojeluohjelmin sekä erityistuin. Suojeluohjelmista pääpaino on siirtymässä vapaaehtoisen suojelun tukemiseen, mm. METSO-ohjelman avulla.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on erikoistunut metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemianteollisuuden ympäristökysymyksiin. Ympäristökeskus seuraakin metsäteollisuuden ympäristöasioita kokoamalla alueen maakuntien ekotehokkuusindikaattoreita, kehittämällä valvontaa sekä tekemällä kehitys- ja tutkimustyöllä.

Ympäristön tila -katsaus

Katsaus ympäristön tilaan tarkastelee Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen toimialuetta. Samanaikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus. Ne aloittavat uuden ympäristön tila -julkaisujen sarjan. Sekä valtakunnallisia että alueellisia katsauksia julkaistaan jatkossa neljän vuoden välein.

Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Jokaisesta aiheesta on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja ja uusimmat päivitykset. Kaakkois-Suomen ympäristön tila 2008 -katsauksen ovat koonneet Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.

Julkaistu 28.1.2009 klo 13.37, päivitetty 28.11.2013 klo 10.29

Aihealue: