Ympäristön tila Länsi-Suomessa 2008

Länsi-Suomen ympäristön tila on kehittynyt pääosin parempaan suuntaan

Ympäristön tila Länsi-Suomessa 2008

Länsi-Suomen ympäristön tila 2008 -katsaus kokoaa tiiviisti yhteen ajankohtaista tietoa ympäristön tilasta; vesistä, ilmasta ja luonnosta. Katsauksessa on keskitytty seuraamaan vesien ja ilman tilaa ja kuormitusta sekä luontoarvoja.

Alueen ympäristön tila on kehittynyt pääosin parempaan suuntaan, sillä esimerkiksi päästöt vesiin ja ilmaan ovat vähentyneet. Luonnon lajirikkautta ja ekologista tilaa turvataan luonnonsuojeluohjelmien toteutuksella sekä vapaaehtoisilla metsätalouden ympäristötukipäätöksillä. Kaavoituksen avulla lisätään maankäytön suunnitelmallisuutta. Pohjavesiä vaalitaan suojelusuunnitelmin sekä suuntaamalla maa-ainesten ottoa pohjavesien kannalta parempaan suuntaan.

Ympäristön kannalta alueen suurimpia ongelmia on vesistöjen happamoituminen, joka aiheuttaa paljon haasteita vesiluonnon ja vesien tilan vaalimiselle. Ilmaan tulevia kasvihuonekaasu- ja muita päästöjä saataneen tulevaisuudessa paremmin kuriin lisäämällä uusiutuvaa energiantuotantoa ja kehittämällä uusia teknisiä ratkaisuja. Länsi-Suomi on vahvaa energiateknologian osaamisaluetta sekä maan laajuisesti että kansainvälisestikin. Luonnon monimuotoisuus puolestaan edellyttää sekä lakiin ja asetuksiin perustuvien että vapaaehtoisten keinojen yhteensovittamista.

Julkaistu 11.2.2009 klo 8.00, päivitetty 28.11.2013 klo 10.33

Aihealue: