Ympäristön tila Lounais-Suomessa 2008

Lounais-Suomen ympäristön nykytila on verrattain hyvä. Alue tarjoaa terveellisen ja viihtyisän elin- ja toimintaympäristön. 

Alueella on arvokas, omaleimainen kulttuuriperintö ja monimuotoinen luonto. Rannikko ja saaristo ovat ainutlaatuisia, ja meriympäristö on tärkeä tekijä niin kulttuurisissa kuin luontoa koskevissa kysymyksissä.

Ympäristöön ja luontoon kohdistuu paineita, jotka ovat aiheuttaneet tai uhkaavat aiheuttaa merkittäviä heikennyksiä. Alueen intensiivinen maatalous on erityisesti vesien tilan kannalta kriittinen tekijä.  

Ponnisteluista huolimatta sisävesien tilan parantuminen on pysähtynyt ja rannikkovesien tilan heikkeneminen jatkuu. Pääosa Lounais-Suomen vesistöjen kuormituksesta tulee hajakuormituksena (maatalous ja haja-asutus) sekä ilmalaskeumana ja luonnonhuuhtoumana.

Ympäristön tila -katsaus

Katsaus ympäristön tilaan tarkastelee Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimialuetta. Saman aikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus.

Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Jokaisesta aiheesta on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja ja uusimmat päivitykset. 

Lounais-Suomen ympäristön tila 2008 -katsauksen sisältö on tuotettu Lounais-Suomen ympäristöstrategian 2020 ja ympäristöohjelman 2007 – 2012 toteutumisen seurannassa. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.

Lounais-Suomen ympäristökeskus julkaisee vuosittain seurantaraportin alueellisen ympäristöstrategian tavoitteiden ja ohjelmassa todettujen toimenpiteiden edistymisestä. 

Julkaistu 11.2.2009 klo 15.05, päivitetty 28.11.2013 klo 10.32

Aihealue: