Ympäristön tila Pohjois-Pohjanmaalla 2008

Pohjois-Pohjanmaan ympäristö on varsin monimuotoinen. Rannikolla on omaleimainen maankohoamisalue, jokilaaksoissa viljelymaisemia ja näiden välissä laajoja suoalueita. Koillismaata hallitsevat metsät, vaarat ja järvet.  Maakunnan osa-alueet ovat erilaisia myös kulttuuriperinnöltään ja elinkeinoiltaan. Ilmastonmuutos seurausilmiöineen on nousemassa suurimmaksi ympäristöriskiksi myös Pohjois-Pohjanmaalla.

Pohjois-Pohjanmaan vesistöjen tila on yleisesti hyvä, mutta jokivesistä vain alle puolet on hyvässä tilassa. Vesistöjen ongelma onkin vähävetisiin, rehevyydestä ja happamuudesta kärsiviin eteläpuolen jokiin kohdistuva hajakuormitus. Ilmanlaatu on enimmäkseen hyvä. Katupölyn tai pakokaasujen aiheuttamia ilmanlaatuongelmia esiintyy ajoittain Oulussa ja Raahessa. Luontoa muuttavat monenlaisen maankäytön lisäksi mm. tulokaslajit. Luonnonsuojeluohjelmien toteutustilanne on kuitenkin hyvä ja luontotyyppi- ja lajisuojelu on tehostunut. Rakennetun ympäristön osalta suurin huoli on yhdyskuntarakenteen hajautuminen. Pilaantuneita maita Pohjois-Pohjanmaalla on varsin vähän.

Ympäristön tila -katsaus

Katsaus ympäristön tilaan tarkastelee Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen (nyk. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) toimialuetta. Saman aikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus. Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Jokaisesta aiheesta on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja. Pohjois- Pohjanmaan ympäristön tila 2008 -katsauksen ovat koonneet Pohjois-Pohjanmaan  ympäristökeskuksen asiantuntijat. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.

Julkaistu 9.1.2009 klo 12.00, päivitetty 28.11.2013 klo 10.36

Aihealue: