METSOn toteutus jatkuu - Häme

Pitkän aikavälin kehitys:
Ohjelmaa toteutetaan näillä näkymin vuoteen 2025 saakka.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Aikaisemmin noususuuntainen kehitys on taittunut.
Suhteessa tavoitteisiin:
Vuositavoitteet pääosin saavutettu.

METSO-ohjelman pysyvän suojelun toteutus Hämeessä

Metso
ELY-keskusten pätökset luonnonsuojelualueiden perustamisesta yksityismaalle sekä maanhankinnat valtiolle 2005–2016. Lähde: Ympäristöministeriö

 

Kiinnostus metsien vapaaehtoiseen suojeluun on säilynyt melko tasaisena

METSO-ohjelmaa eli Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa on Hämeen ELY-keskuksen alueella toteutettu vuoden 2016 loppuun mennessä noin 2500 hehtaaria. Kohteista reilut 1000 hehtaaria sijaitsee Kanta-Hämeen alueella ja vajaat 1500 hehtaaria Päijät-Hämeen alueella. Kohteiden suojelu on toteutettu yksityisinä luonnonsuojelualueina noin 1600 hehtaaria ja maakauppoina noin 900 hehtaaria. Yksittäisiä METSO-kohteita on toteutettu noin 220 kappaletta, jotka jakaantuvat lukumäärältään lähes tasan molempien maakuntien kesken. Rahaa METSO-ohjelman toteutukseen on käytetty vuosina 2005-2016 noin 15 miljoonaa euroa.

Luontotyypeittäin tarkasteltuna kohteet ovat valtaosin runsaslahopuustoisia kangasmetsiä, puustoisia soita, kallioita ja lehtoja. Valtaosa kohteista on ollut yksityisomistuksessa ennen suojeluratkaisua. Kohteista pinta-alallisesti suurimmat ovat kuitenkin kuntien omistamia.

Hämeen ELY-keskuksen toimialueella pinta-alalla mitattuna parhaat METSO-vuodet ovat osuneet vuosille 2012-2014. Ajanjaksolle osui useita suuria kohteita. Myös METSO-ohjelman rahoitus oli tuolla ajanjaksolla suurimmillaan. Ohjelman rahoitusta on viime vuosina leikattu rajusti ja uusia kohteita pyritään saamaan suojelun piiriin noin 200 hehtaaria vuosittain.

Julkaistu 14.4.2014 klo 10.29, päivitetty 17.8.2017 klo 15.56

Julkaisija: