Metso-ohjelman pysyvän suojelun toteutus - Kaakkois-Suomi

Pitkän aikavälin kehitys:
Suojelualueiden pinta-alat kasvoivat molemmissa maakunnissa.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Uusien kohteiden löytämiseksi sekä ympäristöministeriö että ELY-keskus on panostanut METSO-ohjelman markkinointiin yhteistyössä Metsäkeskuksen ja metsähoitoyhdistysten kanssa.
Suhteessa tavoitteisiin:
Kaakkois-Suomen metsistä vain pieni osa on Metso-ohjelmaan sopivia metsäkohteita, koska metsiä on hyödynnetty niin kauan tehokkaasti.

Kaakkoissuomalaiset metsät ovat olleet pitkään hyvin tehokkaassa metsätalouskäytössä. Alueella on ollut paljon metsäteollisuutta jo yli 100 vuotta. Ei siis ihme, että metsiensuojelussa ollaan vaatimattomalla tasolla. Sekä Kymenlaaksossa että Etelä-Karjalassa metsiä on suojeltu valtakunnallisen tilaston mukaan hyvin vähän. Etelä-Karjala on koko maan peränpitäjä vain 2,27 %:n ja Kymenlaaksokin viidenneksi huonoin maakunta 3,62 %:n suojeluasteella.

Vuodesta 2008 lähtien metsiensuojelua on edistetty vapaaehtoisuuteen perustuvalla METSO-ohjelmalla. Metsänomistajat voivat tarjota metsiään joko pysyvään tai määräaikaiseen suojeluun ja valtio maksaa suojelusta korvauksen. Kaakkois-Suomessa METSO-ohjelmalla on saatu tähän mennessä jo yli 3000 hehtaaria uusia metsiensuojelualueita. Viimeisin rauhoituspäätös oli UPM:n

Etelä-Suomeen alueille, joissa metsien- ja soidensuojelun puutteet ovat suurimmat. Niinpä Kaakkois-Suomi on nimetty yhdeksi METSO- ohjelman painopistealueeksi.  Suojeltavaksi haetaan edelleen metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä arvokkaita, mm. vanhoja tai lahopuustoisia metsiä, lehtoja ja puustoisia soita. Vuoden 2017 tavoitteeksi on asetettu 350 ha uusia metsiensuojelualueita Kaakkois-Suomeen.

Koska suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen, tavoitteeseen ei päästä elleivät metsänomistajat tarjoa metsiään suojeluun. Saatuaan metsänomistajan yhteydenoton ELY-keskus arvioi metsän soveltuvuuden METSO-ohjelmaan ja tekee metsänomistajalle suojelutarjouksen.  Katso lisää Metsonpolku.fi

Metso-ohjelman toteutus Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomen Metso toteutus
Kaakkois-Suomen Metso-ohjelman toteutus
 
 
 
Julkaistu 24.6.2014 klo 11.53, päivitetty 28.5.2019 klo 17.35