Perinnebiotoopit ovat uhanalaisia - Etelä-Savo

Etelä-Savon inventoiduista perinnebiotooppikohteista on vuonna 2017 hoidossa vajaa puolet. Aivan systemaattista hoitotilanteen kokonaiskartoitusta ei ole käytettävissä, joten vuosi 2017 perustuu osittain arvioon. Vuonna 2007 vielä 66 % kohteista oli hoidossa. Arvokkaimmat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kohteet (34 kpl) on pidetty kohtuullisesti hoidossa, niistä hoidon piirissä on 23. Nämä kohteet on myös päivitysinventoitu, jolloin osa kohteista on korvautunut uusilla. Huolestuttavin tilanne on paikallisissa kohteissa, jotka ovat usein pienialaisia ja syrjäisiä. Yleisin syy hoidon loppumiseen on, että tilalla on luovuttu karjasta tai kokonaan viljelystä, myös suuret karjakoot ovat johtaneet luonnonlaituminen jäämiseen pois käytöstä. Positiivista kehitystä ovat monet uudet lammastilat, joiden eläimiä viedään laiduntamaan kauemmaskin hoitoa tarvitseville kohteille.

Vuonna 2014 uudistuneilla maatalouden ympäristösopimuksilla hoidetaan yli 40 kohdetta. Myös monet suojelualueiden perinnebiotoopit sekä linnustoalueet hoidetaan ympäristösopimusten avulla niin valtion kuin yksityisilläkin mailla. Inventoidut valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kohteet saavat korotetun tuen (650€), kun hoito on hyvää. Muut kohteiden hoitokorvaus on 450€/ha. Kaikkiaan maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon ympäristösopimuksia oli vuonna 2016 voimassa Etelä-Savossa 284 kpl. Näillä hoidetaan noin 2150 ha alueita, joten uusia kehittyviä perinnebiotooppeja, joita ei ole vielä inventoitu, on myös tulossa. Viljelijöiden lisäksi kohteiden hoitoa järjestävät Metsähallitus ja ELY-keskus, joka hoidattaa kohteita mm. luonnonsuojeluyhdistyksillä. Osaa alueista hoidetaan omaehtoisesti. Myös maisemahankkeissa on aktiivisesti järjestetty kohteille hoitoa.  Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus toteaa kaikki perinnebiotooppityypit uhanalaisiksi ja hoidon tavoitteet ovat karkaamassa, ellei maatalousluonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä järjestetä edelleen yksinkertaisemmaksi ja kannustavammaksi.

Perinnebiotooppien hoitotilanne Etelä-Savossa

Perinnebiotooppien hoitotilanne Etelä-Savossa. Lähde: Etelä-Savon ELY-keskus

Julkaistu 20.5.2014 klo 13.47, päivitetty 11.8.2017 klo 10.03