Makea vesi ja meri

Vesistöjen hyvään tilaan on vielä matkaa

Päästöt vesiin ovat vähentyneet Suomessa selvästi viime vuosikymmeninä, sillä pistemäisiä lähteitä on saatu uusien tekniikoiden avulla kuriin. Jokien Itämereen kuljettamat ravinnemäärät ovat sen sijaan pysyneet 1970-luvulta nykypäivään melko samanlaisina. Suomen osuus Itämeren kuormituksesta on tällä hetkellä noin 10 prosenttia.

Jokien korkeaa ravinnetasoa ylläpitää etenkin maatalouden aiheuttama kuormitus. Maatalouden osalta myönteistä on, että peltojen ravinneylijäämä on pienentynyt 1990-luvun määriin verrattuna.

Yli puolet Suomen rannikkovesistöistä on tyydyttävässä tai sitä heikommassa kunnossa, eikä niiden tila tule vielä lähivuosina merkittävästi paranemaan. Myös Etelä-Suomen pienet järvet kärsivät usein rehevöitymisestä, mutta suurten järvien ekologinen tila on pääosin hyvä tai erinomainen.

Valtakunnalliset indikaattorit

Alueelliset indikaattorit

Julkaistu 9.4.2014 klo 8.56, päivitetty 12.4.2021 klo 15.25