Makea vesi ja meri - Kaakkois-Suomi

Missä kunnossa mökkijärvesi on?Koko EU:n alueella on yhteinen vesienhoidon tavoite ”kaikki vesistöt hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä”. Kaakkois-Suomessa ei kokonaistavoitetta saavuteta, sillä noin 30 % alueemme järvistä ja 65 % joista sekä koko Suomenlahti ovat edelleen hyvää huonommassa tilassa. Vesien tilaa heikentävät sekä haja- että pistekuormitus ja erityisesti vaelluskalakantojen elinvoimaisuutta heikentävät padot ja vanhat perkaukset. Hajakuormituksen suhteellinen merkitys on kasvanut, koska teollisuuden ja yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden suuret ympäristöinvestoinnit viime vuosikymmeninä ovat vähentäneet merkittävästi pistekuormitusta. Suurin osa hajakuormituksesta on peräisin alueemme maataloudesta.

Julkaistu 26.6.2014 klo 10.47, päivitetty 28.5.2019 klo 17.31