Suuret järvet kunnossa, rannikkovesien tila tyydyttävä

Ajankohtaista

Vesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja voi tarkastella Vaikuta vesiin -karttapalvelussa.

 
Kartalla voi zoomata kohteeseen mm. luokitus, tyypittely, seuranta.

  

Pintavesien ekologinen tila 2019.Arviossa on mukana 6875 järvi-, joki- ja rannikkovesimuodostumaa.

Tarkastelu pituuksittain (joet) ja pinta-aloittain (järvet ja rannikkovedet)n

 

Luokitus kertoo ihmisen vaikutuksesta

Ekologisen tilan arvioinnissa pintavedet luokitellaan joko erinomaisiksi, hyviksi, tyydyttäviksi, välttäviksi tai huonoiksi. Luokittelu tehdään tarkastelemalla ensisijaisesti vesistön biologista laatua. Levien, kasvien ja eläinten tilaa verrataan oloihin joihin ihmistoiminta ei ole vaikuttanut. Arvioinnissa otetaan huomioon myös veden kemiallisia laatutekijöitä, kuten ravinnepitoisuus, happamuus ja näkösyvyys. Säännöstely, vaellusesteet ja muut vesistön muutokset saattavat niin ikään huonontaa luokitusta.

Vesien tila arvioidaan kaikissa EU-maissa joka kuudes vuosi. ELY-keskukset ovat laatineet alueensa vesien tila-arviot, joiden pohjalta SYKE on laatinut valtakunnallisen yhteenvedon vesien tilasta vuosina 2012–2017 kerättyjen aineistojen pohjalta. Luonnonvarakeskus vastasi arvioinnista kalojen osalta.

 

 

Julkaistu 12.4.2021 klo 15.03, päivitetty 1.4.2021 klo 10.53