Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnepäästöt vähentyneet murto-osaan 1980-luvulta

Pitkän aikavälin kehitys:
Pistemäisten lähteiden päästöt ovat vähentyneet murto-osaan 1980-luvun tilanteesta.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Pistemäisten päästöjen väheneminen on jatkunut myös viime vuosina etenkin yhdyskuntien osalta.
Suhteessa tavoitteisiin:

 

 

Maatalous on merkittävin vesistöjen kuormittaja

Pistemäisten lähteiden, kuten teollisuuden ja yhdyskuntien jäteveden puhdistamoiden, ravinnepäästöjä vesistöihin on pystytty vähentämään merkittävästi 1980-luvulta alkaen. Kuormitus väheni erityisen nopeasti 1990-luvulla, jonka aikana esimerkiksi teollisuuden fosforipäästöt alenivat 67 prosenttia ja typpipäästöt 30 prosenttia. 2000-luvulla tahti on hiukan hiipunut, mutta päästöt vähenevät edelleen. Vuosina 2000–2010 teollisuuden, yhdyskuntien ja kalankasvatuksen yhteenlaskettu fosforikuormitus väheni 33 prosenttia ja typpikuormitus 16 prosenttia.

Teollisuuden ja yhdyskuntien kuormitusta on onnistuttu vähentämään teollisuusprosesseja parantamalla ja jätevesien puhdistusta tehostamalla. Kalankasvatuksen päästöjen vähenemiseen ovat vaikuttaneet parantuneet ruokintatekniikat ja tuotannon väheneminen Suomessa.

Hajakuormitusta ei ole pystytty merkittävästi vähentämään, ja maataloudesta on tullut merkittävin vesistöjen ravinnekuormittaja. Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan maatalouden osuus vesistöjen fosforikuormituksesta on jo noin 70 prosenttia ja typpipäästöistä hieman alle 60 prosenttia.

 

Lähteet:

 

Julkaistu 20.2.2017 klo 15.58, päivitetty 12.4.2021 klo 15.11