Vihreä talous

Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi voi edistyä samanaikaisesti

Vihreä talous on viime aikojen julkisessa keskustelussa korvannut kestävän kehityksen käsitteen. Samasta asiasta on kyse: riittävän taloudellisen hyvinvoinnin turvaamisesta samalla kun ympäristökuormitusta vähennetään.

Yhtenä ympäristöpolitiikan tavoitteena on jo pitkään ollut ekotehokkuuden kasvattaminen. Tämä onkin Suomessa toteutunut, ja ympäristön kuormitus on osin jopa laskenut talouskasvusta huolimatta. Myös verotusta pyritään muuttamaan ympäristö- ja terveysperusteiseksi, mutta tämä kehitys on toistaiseksi ollut hidasta.

Valtakunnalliset indikaattorit

Alueelliset indikaattorit

 

Julkaistu 15.4.2015 klo 17.17, päivitetty 1.4.2021 klo 10.36
Aihealue: