Luomutuotanto - Pirkanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Pirkanmaalla luomutuotanto ja tuotannon toimintaedellytykset ovat kehittyneet tasaisesti.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Viimeisen viiden vuoden aikana luomuviljelty peltoala, tilamäärä, (kasvinviljelytilat sekä kotieläintilat) ja tilakoko ovat kasvaneet aiempaa nopeammin.
Suhteessa tavoitteisiin:
Luomualan kehittämisohjelmassa asetettu tavoite vaatii noin 10 prosentin vuosittaista kasvua. Vuonna 2016 Pirkanmaan luomuviljelty pinta-ala kasvoi 9 prosenttia vuodesta 2015.

Luonnonmukaista tuotantoa harjoitetaan Pirkanmaalla 457 tilalla, joka on koko Pirkanmaan tilamäärästä (tilatukea hakeneista) 11,7 %. Tilamäärä kasvoi kymmenellä tilalla, ja vastaavasti peltoala kasvoi n. 2000 hehtaarilla.

Luomuviljellyn peltoalan osuus koko peltoalasta

Luonnonmukaisesti viljeltyä peltoa on 23 330 hehtaaria, joka on 13,6 % Pirkanmaan peltoalasta.

Luomuhehtaarit Pirkanmaalla

Luomutilojen keskikoko on 49,1 ha.

Luomukotieläintilat Pirkanmaalla

Luomukotieläintiloja Pirkanmaalla on 117 kpl, joista 15 tilalla tuotetaan luomumaitoa, naudanlihan tuotantoa on 71 tilalla, lampaanlihan tuotantoa 30 tilalla, sianlihan tuotantoa yhdellä ja lihasiipikarjan tuotantoa kahdella tilalla.

Luomutilojen lukumäärä Pirkanmaalla

 

Luomutilojen keskikoko Pirkanmaa

Pirkanmaa on kärkimaakunta luomukauran tuotannossa ja luomukauraa tuotetaan 3 900 hehtaarilla, joka on Suomen luomukaura-alasta noin 13 %. Rukiin viljelyala on kasvussa ja sitä Pirkanmaalla tuotetaan 4507 ha alalla, joka on n. 9 % Suomen luomuruisalasta. Puutarhakasveista Pirkanmaalla viljellään pääosin luomumansikkaa ja Suomen luomuomenan tuotannosta Pirkanmaalta tulee noin 18 %.

Lähteet:

  • Luonnonmukaisen tuotannon tilastot ja tietohaut EVIRA
Julkaistu 27.6.2014 klo 11.03, päivitetty 15.2.2021 klo 11.10

Julkaisija: