Vihreä talous - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Lounais-Suomen alueellinen indikaattori:

 
Ruokaketju ympäristövaikuttajana  

Maataloustuotanto on monin tavoin kytköksissä ympäristökysymyksiin; ravinnehuuhtoumien lisäksi myös kuljetukset sekä jalostustoiminta vaikuttavat ympäristöön. Varsinais-Suomen ELY-keskus panostaa voimakkaasti ruokaketjun kehittämiseen. Lähi- ja luomuruoka ovat vahvistuvia trendejä. Lähellä tuotetun ruoan osuutta mm. julkisissa ruokahankinnoissa on jo pystytty lisäämään. Luomutuotanto on hyvässä kasvussa, vaikka sen osuus ei Varsinais-Suomessa ole suhteellisesti noussut yhtä vahvasti kuin monella muulla alueella Suomessa.

Julkaistu 19.8.2014 klo 16.46, päivitetty 19.8.2014 klo 16.55