Hyppää sisältöön

Liikenteen päästöt vähenevät hitaasti - Etelä-Savo

Tieliikenne ja siitä aiheutuvat ympäristöhaitat ovat yksi tämän päivän suurimmista ympäristöongelmista. Tieliikenteen aiheuttamiin haittoihin kuuluvat hiilidioksidipäästöt eli vaikutus ilmastonmuutokseen, melu, maankäyttö, este-vaikutukset, vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, sekä päästöt ilmaan ja pohjavesien suolapitoisuuden kasvu. Suomessa neljäsosa hiilidioksidipäästöistä tulee liikenteestä ja liikenteen päästöistä valtaosa tulee tieliikenteestä. Etelä-Savon liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat pienet koko maahan verrattuna. Etelä-Savon alueella tieliikenteen CO2 -vuosipäästö vuonna 1990 oli vajaa 415 000 tonnia, vuonna 2005 oli noin 454 000 tonnia ja vuonna 2010 noin 427 000 tonnia.

 Hiilidioksidipäästöt - Etelä-Savo

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt tonnia vuodessa Etelä-Savossa. Lähde: LIPASTO, LIISA
 

Tieliikenteen typenoksidipäästöt ja hiukkaspäästöt ovat vähentyneet Etelä-Savossa katalysaattorien ja parantuneen ajoneuvotekniikan ansiosta. Uusien autojen pienentynyt polttoainekulutus, katalysaattorit ja hiukkassuodattimet ovat mahdollistaneet liikenteen aiheuttamien päästöjen pienenemisen 1990-luvulta lähtien liikennemäärien kasvusta
huolimatta.

Hiukkaspäästöt - Etelä-Savo

Tieliikenteen typenoksidi ja hiukkaspäästöt tonnia vuodessa Etelä-Savossa. Lähde: LIPASTO, LIISA

 

Julkaistu 10.6.2014 klo 15.24, päivitetty 8.8.2017 klo 12.50