Väestö siirtyy taajamiin - Etelä-Savo

Indikaattori kuvaa Etelä-Savon väestömäärän sijoittumista taaja- ja haja-asutusalueille vuodesta 1980 alkaen. Taajamarajauksena käytetään ympäristöhallinnon kehittämää Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) rajausmenetelmää, jossa keskeisiä kriteereitä ovat rakennusten lukumäärä, kerrosala, väestömäärä ja näiden suhde toisiinsa ja lähiympäristöön etäisyydellä mitattuna.

Etelä-Savon kokonaisväestömäärä kasvoi vuoteen 1990 asti. Taajamissa kasvu jatkui vielä vuoteen 1995, mutta haja-asutusalueilla väestömäärä on ollut tasaisessa laskussa vuodesta 1980 alkaen. Etelä-Savon taajama-aste on noussut vuoden 1980 56,6 %:sta 69,7 %:iin vuonna 2015. 2010-luvulla taajama-aste ei ole enää kasvanut.

Väestön jakautuminen - Etelä-Savo
Väestön jakautuminen taajama-asutukseen ja haja-asutukseen Etelä-Savossa 1980-2015.
Lähde: YKR/Tilastokeskus.

 

 

Julkaistu 10.6.2014 klo 15.25, päivitetty 8.8.2017 klo 8.32