Ajankohtaista

Koko hankkeen ajankohtaiset tapahtumat ja tilaisuudet voit lukea hankkeen englanninkielisiltä sivuilta: https://sustainablebiogas.eu/news/

 

VERKKOSIVUSTO UUDISTUI 1.11.2021

ELY-keskusten verkkosivu-uudistuksen myötä myös Sustainable biogas -hankkeen verkkosivut uudistuivat. 1.11.2021 lähtien löydät meidät ELY-keskusten hankesivuilta https://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi/kestävää-ravinteiden-käsittelyä-biokaasuntuotannossa

 

INFO RAVINNEKARTOISTA JA TULEVASTA SUUNNITTELUTYÖSTÄ 12.10.2021

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjesti tiistaina 12.10.2021 avoimen yleisötilaisuuden, jossa esitelltiin Lounais-Suomen ravinnekarttoja ja miten niitä tullaan jatkossa hyödyntämään. Tilaisuus keräsi runsaasti osallistujia ja keskustelu oli vilkasta. Tilaisuuden esitys ja keskusteluje kooste luettavissa uusilta verkkosivuiltamme: https://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi/kestävää-ravinteiden-käsittelyä-biokaasuntuotannossa

Kiitos kaikille osallistujille kommenteista. Työ jatkuu!

Lounais-Suomen ravinnekartat laati Vahanen Environment Oy.  Tutustu raporttiin tästä.Lounais-Suomen ravinnekartta.pdf

 

LAATULANNOITE-JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Osana Sustainable biogas -hanketta Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kutsui toimijoita mukaan kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän kehittämiseen. Laatulannoite-järjestelmää koskevia kehitysideoita ja muutosehdotuksia esiteltiin 25.8.2021 järjestetyssä Teams-työpajassa.

Lue lisää: www.laatulannoite.fi/

 

SUSTAINABLE BIOGAS OLI ESILLÄ ITÄMERIHAASTEEN SEMINAARISSA 11.2.2021

Itämerihaaste järjesti torstaina 11.2.2021 kansainvälisen webinaarin  “A clean, productive and shared Baltic Sea – regional and local actions for a sustainable future”. Sustainable biogas- hanke esittäytyi webinaarissa. Tutustu koko webinaarin: http://www.itamerihaaste.net/en/news_and_events/events/seminars/2021_online

 

BIOKAASUAIHEINEN AAMIAISWEBINAARI 11.9.

Mitä kestävä biokaasuntuotanto tarkoittaa? Miten biokaasulaitosten tarjoama mahdollisuus ravinteiden kierrätykseen voitaisiin hyödyntää paremmin ja mitä muutoksia siihen tarvitaan? Mihin biokaasulaitosten sijoittamisessa ja luvituksessa erityisesti tulisi kiinnittää huomiota? Mitä ongelmia mädätteiden käyttöön liittyy ja miten ongelmia voidaan ratkaista? Näihin kysymyksiin etsittiin ratkaisuja Sustainable biogas -hankeen avauswebinaarissa viime perjantaina 11.9.

Webinaarissa aihetta käsiteltiin mm. biokaasuun liittyvien yleisten ja paikallisten mahdollisuuksien ja haasteiden sekä viranomaisten ja tuottajien ratkaisuodotusten ja -ideoiden kautta. Haasteiden ja mahdollisuuksien kimppu todettiin olevan laaja, mutta ratkaistavissa, kunhan muistetaan, että biokaasuntuotanto ei ole vain energiakysymys vaan myös ravinnekysymys. Biokaasu on ilmastoystävällinen energiamuoto, joka mahdollistaa myös ravinteiden kierrätyksen. Se voi kuitenkin aiheuttaa riskin ravinteiden pääsemisestä vesistöihin, jos tuotannossa syntyvien mädätteiden ja biokaasulaitosten jätevesien käsittelyä ei ole suunniteltu huolellisesti. Julkisuudessa usein unohdetaan kertoa, etteivät ravinteet häviä biokaasuprosessissa, vaan ovat edelleen laitoksen mädätteessä ja rejektivedessä. Niille tulee löytää alueellisesti ja paikallisesti kestäviä käyttökohteita.

Ravinteita tarvitaan etenkin ruuantuotannossa, mutta niitä käytetään merkittäviä määriä myös maatalouden ulkopuolella - mm. savukaasujen käsittelyssä ja teollisuuspuhdistamoiden ravinteena. Biokaasutuksessa syntyvät kierrätysravinteet sopivat molempiin käyttökohteisiin. Jotta kestävä biokaasuntuotanto toteutuu, tarvitaan pitkäntähtäimen toimia ja ennakoivissa oleva toimintaympäristö.

Seminaarin videotallenne YouTubessa: https://youtu.be/BPPVxVLmBuo

 

 

SB logot ja header-kuva
 
Julkaistu 4.9.2020 klo 10.07, päivitetty 3.11.2021 klo 8.42