Hyppää sisältöön

Tuottajavastuuta koskeva lainsäädäntö

Tuottajavastuuta koskevat säännökset löytyvät jätelaista ja sitä täydentävistä jätelajikohtaisista asetuksista. Tuottajavastuun maksuista säädetään valtion maksuperustelaissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa. Maksujen suuruudet löytyvät asetuksen liitteenä olevasta maksutaulukosta.

Uusi jätelaki (646/2011) tuli voimaan 1.5.2012. Tuottajavastuuta koskevat säännökset löytyvät jätelain luvusta 6. Juomapakkauksista säädellään luvussa 7.

Yleiset säädökset

Jätelaki (646/2011)

Jätelajikohtaiset säädökset

Juomapakkaukset : Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmistä (526/2013) ja laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004) 

Keräyspaperi: Valtioneuvoston asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä (528/2013)

Pakkaukset: Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014)

Paristot ja akut: Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista (520/2014)

Renkaat: Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä (527/2013)

Romuajoneuvot: Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015)

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu: Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014)

Maksuja koskevat säädökset

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) 

 

 

Julkaistu 27.8.2013 klo 14.47, päivitetty 16.9.2019 klo 14.43
Julkaisija: