Seurantatietojen toimittaminen

Tuottajien ja tuottajayhteisöiden on toimitettava seurantatiedot vuosittain Pirkanmaan ELY-keskukseen alla ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä. Seurantatiedoissa ilmoitetaan edellisen vuoden tiedot markkinoille lasketuista, kerätyistä, kierrätetyistä ja hyödynnetyistä määristä. Seurantatietojen lisäksi tuottajien ja tuottajayhteisöjen tulee toimittaa viranomaiselle tuottajayhteisöpäätöksissä määrätyt tiedot.

Tuottajayhteisö toimittaa tiedot jäsentensä puolesta. Tietojen toimittamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu, jonka suuruus on vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa. Ennen laiminlyöntimaksun määräämistä tuottajalle lähetetään kirjallinen kehotus toimittaa seurantatiedot.

Seurantatietojen toimittaminen

Tuottajavastuun sähköisiä tietojärjestelmiä uudistetaan direktiivimuutosten vuoksi. Muutokset koskevat myös seurantatietojen sähköisiä lomakkeita ja tietojen lähettämistä.

Uudistustyöstä johtuen tuottajat ja tuottajayhteisöt eivät voi lähettää vuoden 2019 seurantatietoja heti alkuvuodesta 2020. Vanhat lomakkeet eivät ole käytössä, ja uudet lomakkeet ovat käytössä arviolta 1.3.2020 alkaen. Lomakkeiden käyttöönotosta tiedotetaan tuottajavastuun verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/tuottajavastuu sekä suomi.fi-palvelussa.

Seurantatietojen aikataulut

Tuottajavastuuala Vuosittainen määräaika

Akut ja paristot

  30.4.

Juomapakkaukset

  31.3.

Keräyspaperi

  30.4.

Renkaat

  30.4.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet

  30.4.

Romuajoneuvot

  30.4.

Pakkaukset

  30.9.

Seurantatietojen käsittelystä perittävät maksut

Seurantatietojen käsittelystä ja tarkistamisesta peritään maksu. Maksu perustuu valtion maksuperustelakiin ja Valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista. Maksut löytyvät maksuasetuksen (1372/2018) liitteenä olevasta maksutaulukosta.

Julkaistu 30.8.2013 klo 10.48, päivitetty 17.1.2020 klo 10.19
Julkaisija: