Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä.

Sikojen ja siipikarjan tehokasvatus (Intensive rearing of poultry and pigs, IRPP)

Suuret polttolaitokset (Large Combustion Plants, LCP)

Jätteidenkäsittely (Waste Treatments, WT)

Julkaistu 19.8.2019 klo 11.02, päivitetty 19.8.2019 klo 13.39