Ajankohtaista

Hankkeen aikana järjestettiin muun muassa sidosryhmätilaisuuksia, joissa sekä strategian että sitä tukevan toimenpideohjelman sisältöön pystyi vaikuttamaan. Lisäksi vaikuttamaan pääsee erilaisten kyselyiden, palautteenannon ja lausuntojen avulla.

Strategialuonnoksen ja toimenpideohjelman lausuntoaika on virallisesti päättynyt. Kiitokset kaikille lausunnon antaneille tahoille. Muutamille tahoille on pyynnöstä myönnetty lisäaikaa lausunnon antamiseen. Saatujen lausuntojen pohjalta tarkastellaan strategian ja toimenpideohjelman sisältöä. Alustavan suunnitelman mukaan lopullinen strategia ja toimnpideohjelma julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Lisää tietoa vesihuoltostrategiasta ja toimenpideohjelman sisällöstä löytyy strategian tarinakartasta. Sivuilla pääset tutustumaan myös strategian taustamateriaaleihin ja valmistelutyöhön.

Tiedotteet ja uutiset aiheesta

Julkaistu 31.3.2020 klo 10.14, päivitetty 22.11.2021 klo 11.13