Luonto

Osio sisältää tietoa luonnon monimuotoisuudesta, rauhoitetuista ja uhanalaisista lajeista sekä niiden seurannasta, luontotyypeistä ja niiden ennallistamisesta, geologisista muodostumista sekä arvokkaista maisemista.

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan eliölajien runsautta, niiden perintötekijöiden vaihtelua ja elinympäristöjen moninaisuutta. Ihmisen hyvinvointi on riippuvainen monimuotoisesta luonnosta.

Suo
Kauniin karu keidassuo on syntynyt tuhansia vuosia kestänen turpeen kerrostumisen tuloksena. © Seppo Tuominen.

Muualla aiheesta

Luonnontila verkkopalvelun banneri
 
Luonnontila.fi-sivuilta löytyy ajantasaista tietoa Suomen luonnon tilasta. Sivuston tavoitteena on tuoda tutkimukseen perustuvaa tietoa luonnossamme tapahtuneista muutoksista ja niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä.
 
Luontoon.fi-palvelun banner
 
Luontoon.fi antaa ajantasaiset tiedot kansallispuistojen ja muiden Metsähallituksen retkikohteiden palveluista. Sivustolla vierailu on hyvä tapa aloittaa luontoretki.
Julkaistu 14.5.2013 klo 16.05, päivitetty 4.12.2018 klo 17.22