Alueellisesti uhanalaisista lajeista

Lajiston alueellisessa uhanalaisuusarvioinnissa tarkastellaan valtakunnallisesti silmälläpidettävien (NT) ja elinvoimaisten (LC) lajien uhanalaisuutta alueilla. Alueellinen uhanalaisuusarviointi on tehty viimeksi vuonna 2010 joillekin eliöryhmille. Arviointi tullaan uusimaan nyt valtakunnallisen arvioinnin valmistumisen jälkeen. Alueellista uhanalaisuusarviointia ei tehdä kaikista eliöryhmistä.

Alueellisessa arvioinnissa sovelletaan IUCN:n kriteereitä valtakunnallisen arvion tapaan, mutta lajeja ei kuitenkaan luokitella eri luokkiin, vaan käytössä on vain yksi, "alueellisesti uhanalaisten" (RT) luokka.

Julkaistu 7.3.2019 klo 14.09, päivitetty 7.3.2019 klo 14.09