Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on Suomen paras maisemahanke 2018

Suomen parhaana maisemahankkeena 2018 palkittiin tänään Kotkan kansallinen kaupunkipuisto, joka on Kotkan puistojen, kaupunkiluonnon ja arkkitehtuurin parhaiden palojen muodostama loistelias kokonaisuus. Kotkan kansallinen kaupunkipuisto kilpailee ensi vuonna Suomen edustajana Euroopan neuvoston maisemapalkinnosta.

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on kaupunkiympäristössä sijaitsevien, arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, johon sisältyy myös merenalaista kulttuuri- ja luonnonperintöä. Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on perustettu Kotkan kaupungin aloitteesta ja kaupunki on sitoutunut sen säilyttämiseen ja hoitamiseen.

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena. Suomessa on tällä hetkellä yhdeksän kansallista kaupunkipuistoa. Hakemuksen puiston perustamiseksi tekee kaupunki, ja perustamisesta päättää ympäristöministeriö.

Kilpailuun osallistui viisi hanketta, muihin ehdokkaisiin voit tutustua vasemman reunan linkistä.

Voittaja Suomen edustajaksi eurooppalaiseen kilpailuun

Kilpailun voittaja lähetetään ehdolle Euroopan neuvoston maisemapalkinnon saajaksi. Ympäristöministeriö etsii Suomen parasta maisemahanketta joka toinen vuosi, ehdokkaiksi ympäristöministeriö kutsui hankkeita, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia. Tervetulleiksi toivotettiin sekä perinteiset että uudet näkökulmat.

Suomen paras maisemahanke 2018 -kilpailun voittaja palkittiin 19.10.2018 Maisemasymposiumissa, joka järjestettiin tänä vuonna jo viidettä kertaa. Maisemasymposium on valtakunnallinen tilaisuus, jossa luodaan näkökulmia Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen toteutumiseen Suomessa. Suomen parhaan maisemahankkeen julkistamisen lisäksi tämänvuotisessa tilaisuudessa saatiin katsaus äskettäin perustetun Suomen Maisemaobservatorion toiminnasta. Tilaisuus juhlistaa myös Kansainvälistä Maisemapäivää, jota vietetään 20.10.2018.

Kansainvälisen maisemapäivän teemaksi on tänä vuonna Suomessa valittu arkimaisema. Juhlapäivään valmistaudutaan jo etukäteen #arkimaisema-valokuvakampanjalla. Kansainvälisestä maisemapäivästä ja siihen liittyvästä valokuvakampanjasta löydät lisätietoa sivun vasemman reunan linkistä.

Maisemat ymmärretään kisassa laajasti

Niittytalkoot Kattilassa
Maisemanhoitoa Nuuksion kansallispuistossa. © Tapio Heikkilä / YHA kuvapankki

Maisemat ja niihin liittyvät hankkeet ymmärretään Suomen paras maisemahanke -kilpailussa laajasti ja ehdokkaiksi toivottiinkin erilaisia viime vuosien aikana toteutettuja hankkeita. Ehdokkaiksi toivotettiin tervetulleiksi sekä perinteiset että uudet näkökulmat.  Hankkeet voivat liittyä luonnon- tai kulttuurimaisemiin, maaseudulla tai kaupungeissa, maalla tai vesialueilla. Kohteet voivat olla arvokkaita maisemia tai kulttuuriympäristöjä, mutta yhtä lailla osallistujia toivottiin myös arkiympäristöjen sekä heikentyneiden maisemien kunnostushankkeiden piiristä.

Kilpailuun voivat osallistua kansalaisjärjestöt sekä alue- ja paikallisviranomaiset hankkeilla, joilla on onnistuneesti hoidettu, suojeltu tai suunniteltu maisemia. Hankkeiden tulee olla jo toteutuneita ja niiden on pitänyt olla yleisölle avoimia vähintään kolme vuotta hakemusten jättämisajankohtana.

Tarkemmat säännöt ja osallistumisohjeet löytyvät kilpailuohjelmasta. Kilpailuaika päättyi 7.9.2018, kiitos kaikille osallistujille!

Kilpailu järjestettiin jo kuudetta kertaa

Suomen paras maisemahanke valitaan valtakunnallisella kilpailulla joka toinen vuosi. Ensimmäisen kerran kilpailu järjestettiin vuonna 2008, jolloin voittajaksi valittiin Hämeenkyrön kolmen maisemahankkeen kokonaisuus, jossa hoidettiin maisemaa ja kehitettiin maisemamatkailua. Vuonna 2010 kilpailun voitti Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallinen perinnemaisemien hoitohanke Matkalla maisemaan – luonnollisesti, joka toteutettiin yhteistyössä VR:n kanssa. Vuonna 2012 parhaaksi maisemahankkeeksi valittiin Kauhajoen Hyypänjokilaakson maisemahankkeiden kokonaisuus, jossa kulttuurimaisemaa hoidettiin yhdistysten ja viranomaisten yhteistyönä. Vuonna 2014 kilpailun voitti Härkää sarvista -hanke, joka edisti laiduneläinten käyttöä luonnon- ja maisemanhoidossa yli maakuntarajojen ja järjesti maisemanhoitoa erityisen arvokkaille alueille. Vuonna 2016 Suomen voittajana palkittiin Metsähallituksen luontopalvelujen lammaspaimenviikot, jossa vapaaehtoiset paimenet huolehtivat luonnonhoitotyössä olevista lampaista. Lisätietoa voittajista löytyy sivun oikean reunan linkistä.

Euroopan neuvoston maisemakilpailu

Euroopan neuvoston maisemapalkinto liittyy Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen, johon Suomi liittyi vuonna 2006. Palkinto on tunnustus toimista tai toimintaperiaatteista, jotka tähtäävät maisemien kestävään käyttöön, suojeluun tai suunnitteluun. Palkittavat hankkeet edistävät maisemayleissopimuksen tavoitteita, ja ne voivat toimia esimerkkinä koko Euroopassa. Vuonna 2017 kilpailun voitti latvialainen Daugavapilsin linnoituksen kunnostus- ja kehittämishanke. Hankkeen ansiosta kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa linnoituksessa on nykyään monenlaista toimintaa ja linnoitus on uudella tavalla osa kaupunkimaisemaa.

Ensimmäisen eurooppalaisen maisemakilpailun vuonna 2009 voitti ranskalainen Lillen kaupunki virkistysalueiden rakentamisesta hylätyille teollisuusalueille. Vuonna 2011 voittajaksi valittiin italialainen Carbonian kunta vanhan kaivoskaupungin maisemien suojelusta ja uudistamisesta. Vuonna 2013 voiton vei puolalainen Ala-Sleesian maisemapuistoyhdistys Szprotawanjokilaakson maisemien ekologisten arvojen suojelemisesta. Vuonna 2015 voiton vei Unkari hankkeella, jossa Unkarin ja Slovenian rajalla sijaitsevan Hetésin kylämaisemia hoidettiin ja niiden kestävää käyttöä kehitettiin maiden rajat ylittävällä yhteistyöllä.

Lisätietoja

Tutkija Annika Uddström, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 715, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 166, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ylistys arkimaisemille – Valokuvakilpailu maisemista Instagramissa 16.10.2018
Kansainvälisenä maisemapäivänä lauantaina 20.10.2018 ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus järjestävät arkimaisema-aiheisen valokuvakilpailun Instagramissa. Ota kuva arkimaisemastasi ja osallistu kilpailuun jakamalla se kampanjan tunnisteella merkittynä.
Lue lisää
Julkaistu 19.10.2018 klo 10.30, päivitetty 18.10.2019 klo 9.28