Hyppää sisältöön

Hautahuhta

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1000047
Kunta Veteli
Pinta-ala 31 ha
Aluetyyppi SAC
Alue kartala Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Hautahuhdan alue (Soidinniemi) on vanhojen metsien suojelualue. Alueella esiintyy tuoreen kankaan vanhaa havusekametsää, sekä karunpuoleisia soita. Täystiheässä, eri latvuskerroksia sisältävässä metsässä on vain hyvin vähän lehtipuustoa. Kuolleita pystypuita, sekä maapuita näkee yleisesti. Myös palokuroja löytyy alueen puista.

Alue on vanhojen metsien suojelukohde, jolla esiintyy Keski-Pohjanmaalle harvinaista luonnontilaista metsää.

Aluetta uhkaa lähinnä sen ympäristössä tehdyt ojitukset ja hakkuut. Kohteen läpi kulkee myös Pulkkisen kylätie.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Hautahuhta (Soidinniemi) on valtion mailla rauhoitettu aarniometsäkohde (1993). Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Keidassuot 16,4
Boreaaliset luonnonmetsät 13,1
Puustoiset suot 16,4
Julkaistu 16.10.2019 klo 10.38, päivitetty 16.10.2019 klo 10.38

Aihealue: