Jouhteninen

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0700078
Pinta-ala: 174 ha
Kunta: Kontiolahti
Aluetyyppi: SAC
Toteutustilanne: toteutettu lähes kokonaan
Toteutustavat: luonnonsuojelu-, maa-aines- ja rakennuslaki
Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi).

Trombin jälkiä Jouhtenisen Natura-alueella Kontiolahdella, kuvaaja Matti Pihlatie.
Kuvat: Matti Pihlatie.

Alueen kuvaus

Maisemallisesti ja geologisesti erittäin merkittävä harjusaari Höytiäisen selkävesialueella. Peräkkäiset ja toisiinsa liittyvät harjukummut muodostavat kookkaan selänteen, jonka suurin relatiivinen korkeus on lähes 60 m. Rannoilla on Höytiäisen järvenlaskun (1859) yhteydessä muodostuneita avohietikoita ja eroosiotörmiä. Elokuussa 2004 saaren ylitti myrskyrintama, joka kaatoi saaren eteläosasta puut 24 hehtaarin alalta.
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokas harjualue. Saari kuuluu myös suurelta osin valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Luontaisesti uudistumaan jätetty laaja ja runsaslahopuustoinen tuulenkaatoalue on harvinainen ja omaleimainen metsäelinympäristö.
Alueella on merkitty retkeilyreitti.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit (ks. karttapalvelu sekä alla) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

   
 
 
 

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) 0,2
Humuspitoiset järvet ja lammet (1,8)
Vaihettumissuot ja rantasuot (1,3)
Boreaaliset luonnonmetsät (21)
Boreaaliset lehdot (1,1)
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (153)
Puustoiset suot (2)

Suojelun perusteena olevat lajit

-

Muuta lajistoa:

nuolihaukka (Falco subbuteo)
palokärki (Drypcopus martius)
pyy (Bonasa bonasia)

silkkimuurahainen (Formica cinerea)

rantahämähäkki (Dolomedes fimbriatu)

metsälehmus (Tilia cordata)
sarjatalvikki (Chimaphila umbellata)
keltatalvikki (Pyrola chalorantha)
tähtitalvikki (Moneses uniflora)
mustakonnanmarja (Actaea spicata)
lehtomatara (Galium triflorum)
valkolehdokki (Platanthera bifolia)

Jouhtenisen Natura-alue Kontiolahdella, kuvaaja Matti Pihlatie.

Jouhtenisen Natura-alue Kontiolahdella, kuvaaja Matti Pihlatie.

Julkaistu 6.8.2013 klo 9.23, päivitetty 4.3.2020 klo 11.48

Aihealue: