Hyppää sisältöön

Miilu

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800089
Kunta Ähtäri
Pinta-ala 13 ha
Aluetyyppi SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Ähtärissä sijaitseva aarniometsäalue. Koko alue on luonnontilaista vanhaa, ikääntynyttä metsää, iältään n.150 vuotiasta. Kasvillisuustyypiltään kuusivaltainen havupuusekametsä on tuoretta, mustikkatyypin kangasta. Metsä on erirakenteista, vanhoja järeitä APS-ylispuita ja maapuita on koko alueella.

Pieni, mutta edustava näyte boreaalisesta luonnonmetsästä.
Alueen pienen koon vuoksi aarniometsälajiston säilyminen voi olla vaarassa

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja on lähes kokonaan rauhoitettu asetuksella.

Alueen kaakkoisnurkka liitetään nykyiseen luonnonsuojelualueeseen.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi Pinta-ala,ha
Boreaaliset luonnonmetsät 13

 

Julkaistu 16.10.2019 klo 15.52, päivitetty 16.10.2019 klo 15.50

Aihealue: