Hyppää sisältöön

Natura 2000 -alueet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Suomen Natura 2000 -verkostoehdotukseen sisältyy Länsi-Suomesta 144 aluetta, joista 5 on jokivesistöjen osia. Ehdotus kattaa Länsi-Suomessa yhteensä noin 271 300 ha, josta maa-alueita on noin 87 000 ha. Suurin osa niistä sisältyy entuudestaan johonkin kansalliseen luonnonsuojeluohjelmaan. Tämän vuoksi pääosa maa-alueista on tarkoitus toteuttaa perustamalla niistä luonnonsuojelulain mukaisia luonnonsuojelualueita. Joillakin alueilla suojeluarvot voidaan turvata muilla keinoin (esim. Söderfjärdenin pellot: yleiskaava, maisema-alue).

Suurin osa alueista on ilmoitettu luontodirektiivin mukaisina luontotyyppien ja lajien suojelualueina (SCI), osa (40 kpl) samalla myös lintudirektiivin mukaisina erityisinä suojelualueina (SPA). Pelkästään SPA-alueina on ilmoitettu 6 aluetta.

Lisätietoja:

Natura 2000-alueiden aluekohtaisia sivuja päivitetään kesän ja syksyn 2019 aikana. Ajantasaiset tiedot voi tarkistaa karttapalvelusta kunkin Natura-alueen kohdalta (tiivistelmästä tai tietolomakkeesta):

 

 

 

Julkaistu 24.6.2019 klo 10.35, päivitetty 24.6.2019 klo 10.35