Hyppää sisältöön

Norrskogenin suot

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800022
Kunta Vöyri
Pinta-ala 95 ha
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Nuoria soistumia maankohoamisrannikolla. Suotyypit vaihtelevat isovarpu- ja sararämeistä enimmäkseen luhtaisiin nevoihin, nevakorpiin sekä tervaleppäisiin ruoho- ja heinäkorpiin. Tyypillinen näyte nuorista maankohoamisrannikon soistumista.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppn tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • luontotypin laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Soidensuojeluohjelman kohde.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan asetuksella luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Humuspitoiset järvet ja lammet 1
Vaihettumissuot ja rantasuot 15,7
Boreaaliset luonnonmetsät 7,3
Fennoskandian metsäluhdat 0,7
Puustoiset suot 30,6

Päätöksellä poistetut luontotyypit 

Nimi

Keidassuot
Julkaistu 17.10.2019 klo 10.49, päivitetty 17.10.2019 klo 10.48

Aihealue: