Hyppää sisältöön

Vehkajärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0319003
Pinta-ala: 19 ha
Kunta: Kangasala
Aluetyyppi: SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Vehkajärvi kartalla

Alueen kuvaus

Vehkajärven alue muodostuu kahdesta erillisestä osasta. Puusto on lehtipuuvaltaista. Alue lukeutuu erään uhanalaisen lajin viimeisiin pesimäalueisiin Etelä-Suomessa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • alueella vallitseva lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Uhanalaisen lajin elinmahdollisuudet huomioon ottavat, käyttö- ja hoitosuunnitelmaan perustuvat metsätaloustoimet ovat alueella mahdollisia.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Alueen suojelun perusteena ei ole luontotyyppejä.

Suojelun perusteina olevat lajit

 • pyy Bonasa bonasia
 • palokärki Dryocopus martius
 • varpuspöllö Glaucidium passerinum
 • pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • mehiläishaukka Pernis apivorus
 • harmaapäätikka Picus canus
 • viirupöllö Strix uralensis
 • metso Tetrao urogallus
 • uhanalainen laji

 

Julkaistu 22.11.2019 klo 15.49, päivitetty 22.11.2019 klo 15.49

Julkaisija: