Hyppää sisältöön

Merenhoito

Alkutalven_merisavua_556
Alkutalven merisavua, Reposaari, Pori, © Kuva: Esa Partanen, YHA-kuvapankki

Merenhoidon päämäärä on meriympäristön vähintään hyvä tila.

Ympäristöministeriö laatii yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa merenhoitosuunnitelman, joka kattaa Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen. Työhön osallistuvat keskeisesti useat valtion tutkimuslaitokset ja virastot. Merenhoitosuunnitelma on EU:n meristrategiapuitedirektiivin edellyttämä meristrategia.

Merenhoitosuunnitelmassa on kolme osaa, jotka päivitetään kuuden vuoden välein:

  1. osa: Arvio meren nykytilasta, hyvän tilan määritelmät ja yleiset ympäristötavoitteet sekä indikaattorit (2018) 
  2. osa: Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma (2014, tarkistetaan 2020)
  3. osa: Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016-2021 (2015, tarkistetaan 2021)

Valtioneuvosto hyväksyy merenhoitosuunnitelman. Merenhoito on kytketty kiinteästi vesienhoitoon, joka koskee rannikkovesiä, järviä, jokia ja pohjavesiä.

Tavoitteet ja tieto meren tilasta ohjaa merenhoitoa

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti kuvaa meren tilaa vuosina 2011–2016. Lisäksi se sisältää arvion meriympäristöön kohdistuvista paineista, tarkistetut määritelmät meriympäristön hyvälle tilalle sekä yleiset tavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit.

Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma päivitetään vuonna 2020 ja toimenpideohjelma vuonna 2021. Kun kaikki osat on tarkistettu, valtioneuvoston odotetaan vuonna 2021 tekevän periaatepäätöksen Suomen tarkistetusta merenhoitosuunnitelmasta.

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti ja merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan tarkistuksen tausta-aineistot sekä kuulemispalaute ja siihen annetut vastineet:

Itämeren valtiot ja Euroopan komissio tekevät merenhoitoon liittyvää yhteistyötä Itämeren suojelukomissiossa (HELCOM). HELCOM julkaisi vuonna 2018 Itämeren tilasta arvion "State of the Baltic Sea: HELCOM holistic assessment 2011-2016". Se on toinen Itämeren valtioiden yhdessä laatima kokonaisvaltainen arvio Itämeren ympäristön tilasta ja siihen kohdistuvista paineista. Itämeren EU-jäsenmaat hyödyntävät raportin tietoa merenhoidossa. Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti rakentuu pitkälti HELCOM:n tila-arvioinnille, mutta tarjoaa Suomen merialueiden osalta sitä tarkempia tietoja.

Seurantaohjelmalla kootaan tietoa meren tilasta ja siihen kohdistuvista paineista

Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaa toteutetaan vuosina 2014-2020. Seurantaohjelma koostuu 39 alaohjelmasta, joilla kerätään tietoa lajeista, luontotyypeistä, meriveden ominaisuuksista sekä meriympäristöön kohdistuvista paineista. Kullekin alaohjelmalle on määritelty vastuuviranomaiset.

Seurannan ja seurantaohjelman yksityiskohtainen kuvaus on koottu yhteen Suomen merenhoidon seurantakäsikirjaan.

Seurantaohjelmaa päivitetään parhaillaan.Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirja olivat nähtävillä 20.1.–20.3.2020 osoitteessa:

Merenhoidon toimenpideohjelma

Toimenpideohjelmassa esitetään nykyiset ja uudet toimet eri aloilla meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ohjelman toimeenpano tapahtuu vuosina 2016 - 2022.

Toimenpideohjelma päivitetään vuonna 2021.

Merenhoidon suunnittelun edellisen suunnittelukierroksen materiaaleja

Meren tilaraportti vuodelta 2012

Julkaistu 13.12.2018 klo 9.22, päivitetty 5.6.2020 klo 8.48