Merenhoito

Alkutalven_merisavua_556
Alkutalven merisavua, Reposaari, Pori, © Kuva: Esa Partanen, YHA-kuvapankki

Merenhoidon päämäärä on meriympäristön hyvä tila

Ympäristöministeriö on laatinut yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa merenhoitosuunnitelman, joka kattaa Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen. Suunnitelman toteuttamiseen osallistuvat useat valtion eri tahot ja muut toimijat. Merenhoitosuunnitelma on EU:n meristrategiapuitedirektiivin edellyttämä meristrategia. Merenhoitoa toteutetaan rinnanrannikkovesiä, järviä, jokia ja pohjavesiä koskevan vesienhoidon kanssa.

Merenhoitosuunnitelmassa on kolme osaa, jotka päivitetään kuuden vuoden välein:

  • osa I: Arvio meren nykytilasta, hyvän tilan määritelmät ja yleiset ympäristötavoitteet sekä indikaattorit (2018) 
  • osa II: Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma (2020)
  • osa III: Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma vuosiksi 2016-2021. Ehdotus toimenpideohjelman päivittämisestä vuosiksi 2022 - 2027 oli kuultavana 1.2.-14.5.2021.

Valtioneuvosto hyväksyy merenhoitosuunnitelman. Seuraavan kerran valtioneuvoston odotetaan tekevän päätöksen Suomen tarkistetusta merenhoitosuunnitelmasta vuonna 2021.

 

Merenhoito_sykli

Merenhoitosuunnitelman osat. Muokattu alkuperäisestä kuvasta, joka löytyy julkaisusta: Suomen meriympäristön tila 2018.

Tavoitteet ja tieto meren tilasta ohjaa merenhoitoa

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti kuvaa meren tilaa vuosina 2011–2016. Se sisältää arvion meriympäristöön kohdistuvista paineista, tarkistetut määritelmät meriympäristön hyvälle tilalle sekä yleiset tavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit.

Itämeren valtiot ja Euroopan komissio tekevät merenhoitoon liittyvää yhteistyötä Itämeren suojelukomissiossa (HELCOM). HELCOM julkaisi vuonna 2018 Itämeren tilasta arvion "State of the Baltic Sea: HELCOM holistic assessment 2011–2016". Se on toinen Itämeren valtioiden yhdessä laatima kokonaisvaltainen arvio Itämeren ympäristön tilasta ja siihen kohdistuvista paineista. Itämeren EU-jäsenmaat hyödyntävät raportin tietoa merenhoidossa. Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti rakentuu pitkälti HELCOM:n tila-arvioinnille, mutta tarjoaa Suomen merialueiden osalta sitä tarkempia tietoja.

Seurantaohjelmalla kootaan tietoa meren tilasta ja mereen kohdistuvista paineista

Tarkistettua merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaa toteutetaan vuosina 2020–2026. Seurantaohjelma koostuu 13 ohjelmasta, joiden alla on yhteensä 44 alaohjelmaa. Alaohjelmilla kerätään tietoa lajeista, luontotyypeistä, meriveden ominaisuuksista sekä meriympäristöön kohdistuvista paineista. Kullekin alaohjelmalle on määritelty vastuuviranomaiset.

Yleiskuvaus Itämeren tilan seurannasta:

Seurannan ja seurantaohjelman yksityiskohtainen kuvaus on koottu yhteen vuonna 2020 tarkistettuun Suomen merenhoidon seurantakäsikirjaan.

Ehdotus merenhoidon toimenpideohjelmaksi vuosiksi 2022–2027

Toimenpideohjelmassa esitetään nykyiset ja uudet eri alojen toimet eri aloilla meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Nykyisen ohjelman toimeenpano tapahtuu vuosina 2016–2021. Toimenpideohjelmaa päivitetään parhaillaan.

Ehdotus ja muu kuulemisen aineisto:

Nykyinen toimenpideohjelma on voimassa vuoden 2021 loppuun:

Julkaistu 13.12.2018 klo 9.22, päivitetty 3.12.2021 klo 11.34