Vesistöjä muuttavat ja rehevöittävät tekijät

Suomen vesistöjen pieni vesitilavuus ja mataluus, luontainen korkea orgaanisen aineen pitoisuus ja pitkä jääpeitteinen kausi tekevät vesistöistä herkkiä ulkoiselle kuormitukselle. Varsinkin happitalouden muutokset voivat aiheuttaa suuria muutoksia koko järven tilassa, mutta toisaalta pieni vesitilavuus lisää veden nopeaa vaihtuvuutta ja parantaa sen puhdistumisedellytyksiä.

Vesistöjä muuttavat ja rehevöittävät tekijät voidaan jaotella neljään ryhmään:

 1. pistemäinen kuormitus
  • asutus, teollisuus, turvetuotantoalueet, kaatopaikat, kalankasvatus, turkistarhaus
 2. hajakuormitus
  • haja-asutus, maatalous, metsätalous, turvetuotanto, ilman kautta leviävä kuormitus, liikenne
 3. muu muuttava toiminta
  • vedenkorkeuden ja virtaamien muuttaminen ja rakentaminen
 4. sisäinen kuormitus
  • häiriintyneet pohjasedimentit, kalaston vinoutumat

Lähteet ja kirjallisuus

 • Heinonen 2000
Julkaistu 22.10.2019 klo 14.51, päivitetty 22.10.2019 klo 14.51
Aihealue: