Jätehuollon yhteistyö ja kaatopaikat

Tiivistyvää yhteistyötä

Jätteiden hyödyntämistavoitteita ei saavutettu 1990- ja 2000-luvun kuluessa, mutta jätehuollon kuntarajat ylittävä yhteistyö muutti huollon luonnetta olennaisella tavalla. Vielä vuonna 1994 oli jonkinasteista yhteistyötä kuntien jätehuollossa ollut alle kolmanneksella, mutta vuonna 2001 jo lähes 80 prosenttia ja vuonna 2005 jo 85 prosenttia kunnista teki yhteistyötä. Samalla yhteistyön luonne muuttui kaatopaikoilta laajemmin jätehuoltoyhteistyöksi, johon kuuluivat myös palvelutehtävät.

Merkittävää oli kotitalouksille suunnattu valistustyö ja lajittelun periaatteiden läpivieminen arkisen elämän perusasiaksi. Keskeistä siinä oli myös toimivan kuljetusjärjestelmän toteuttaminen.

Jätehuollon yhteistyöalueet Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2006.
Jätehuollon yhteistyöalueet Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2006.

 

Kaatopaikkojen nopea väheneminen

Punaisella Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueen kaatopaikat 1.1.2006, sinisellä arvio tilanteesta marraskuussa 2007.
Punaisella Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueen kaatopaikat 1.1.2006, sinisellä arvio tilanteesta marraskuussa 2007.

 

Yhteistyö merkitsi myös kaatopaikkojen vähenemistä. Yhdyskuntajätteen kaatopaikat vähentyivät 1990-luvulta lähtien, ja koko jätehuollon toimintamuodot muuttuivat merkittävällä tavalla.

Vielä vuonna 1990 oli koko Oulun läänissä ollut 93 kaatopaikkaa, joista Pohjois-Pohjanmaan alueella oli toiminnassa noin 70. Vuonna 1994 toiminnassa oli 40 kaatopaikkaa, vuonna 2001 vielä 17 mutta vuonna 2005 enää 11. Määrä oli edelleen laskussa 2000-luvun kuluessa, ja 2000-luvun lopulla kaatopaikkoja oli vain neljä käytössä. Tyypillisiä esimerkkejä olivat Taivalkoski ja Pudasjärvi, joissa Matovaaran ja Kurenalan kaatopaikat saivat vuonna 2004 jatkoajan toiminnalleen vuoteen 2007 saakka, jonka jälkeen ne oli vuoteen 2010 mennessä suljettava ja maisemoitava valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen mukaisesti.

Kaatopaikkojen määrä väheni 1990- ja 2000-lukujen kuluessa huomattavasti. Vielä 1990-luvun alussa niitä oli Pohjois-Pohjanmaalla noin 70, mutta 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa käytössä oli enää 4 kaatopaikkaa.
Kaatopaikkojen määrä väheni 1990- ja 2000-lukujen kuluessa huomattavasti. Vielä 1990-luvun alussa niitä oli Pohjois-Pohjanmaalla noin 70, mutta 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa käytössä oli enää 4 kaatopaikkaa.

 

Lähteet ja kirjallisuus

  • Haastattelutiedot
  • Kymmenen virran maa
  • Pohjois-Pohjanmaan ympäristöohjelma 1997
  • www.ymparisto.fi > Pohjois-Pohjanmaa > Ajankohtaista > Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tiedotearkisto
Julkaistu 23.10.2019 klo 13.19, päivitetty 23.10.2019 klo 13.45
Aihealue: