Teemaryhmät

Pro Saaristomeri -ohjelman sisällä toimivat ympäristötietoisuus ja -kasvatus, menetelmät ja teknologia -teemaryhmät sekä ympäristötutkimusyhteistyön verkosto YTY. Teemaryhmien päätehtävä on syventää tietämystä oman toimialansa asioissa ja edistää uusimpien menetelmien soveltamista käytäntöön. Ryhmät toimivat vuorovaikutuksessa vesistöalueryhmien kanssa.

IMG_0692.JPG
Kuva: Kati Javanainen

Ympäristötietoisuus ja -kasvatus teemaryhmä

Teemaryhmän päätehtävä on edistää Saaristomeren ja sen valuma-alueen vesiensuojeluun, käyttöön ja kunnostukseen liittyvää tiedonsaantia sekä uusimpien menetelmien soveltamista käytäntöön. Erityistavoitteena on lisätä kuormittajien ja kuormitukseen liittyvien päätösten tekijöiden ympäristötietoisuutta sekä kansalaisten tietoutta vaikuttamismahdollisuuksista vesistöjen tilaan liittyvissä kysymyksissä. Työryhmän puheenjohtajana toimii Sinikka Paulin Aurajokisäätiöstä ja varapuheenjohtajana Salla Maria-Alanen Saaristomeren Suojelurahastosta.

Menetelmät ja teknologia teemaryhmä

Menetelmät ja teknologia -ryhmä aloitti toimintansa vuonna 2007. Ryhmä on Pro Saaristomeren ja sen satakuntalaisen sisarohjelman Sataveden yhteinen. Työryhmän toiminnassa keskitytään erilaisiin vesien tilan parantamiseen liittyviin teknisiin ratkaisuihin. Ryhmä pyrkii edistämään menetelmien kehittämistä, kokeilua ja käyttöönottoa hanketoiminnan kautta. Ryhmä toimii myös ajatusten ja kokemusten vaihdon sekä keskustelun foorumina teemojensa puitteissa. Työryhmän puheenjohtajana toimii Mika Mäkelä.

Ympäristötutkimusyhteistyön verkosto YTY

YTY-ryhmä aloitti toimintansa vuonna 2007. Ryhmä on laaja ympäristötutkijoiden yhteistyöverkosto, joka on koottu Satavesi- ja Pro Saaristomeri -ohjelmien tutkimustyöryhmistä ja Lounais-Suomen ympäristötutkimuksen yhteistyöverkostosta.  Ryhmän puheenjohtajana toimii Jukka Käyhkö Turun yliopiston maantieteen laitokselta, varapuheenjohtajana Anne-Mari Ventelä Pyhäjärvi-instituutista.

YTY-ryhmän tavoitteina ovat tutkimustoiminnan edellytysten luominen ja parantaminen sekä tutkimustiedon jakaminen ja levittäminen. Ryhmä pyrkii mm. tukemaan tutkimushankkeiden suunnittelua, rahoituksen hankkimista ja hankkeiden toteutusta sekä lähentämään tutkimus- ja yritystoimintaa. Ryhmän toimintamuotona on kokousten lisäksi mm. teemakohtaisten erillisseminaarien järjestäminen.

Julkaistu 26.8.2013 klo 12.36, päivitetty 24.9.2013 klo 14.42