Pientalojen energiatehokkuus

Pientalo
Rakennuksissa käytetään noin 40 % kaikesta energiasta Suomessa. Ne ovat merkittävin yksittäinen kasvihuonekaasupäästöjen lähde.

Tiukkenevien rakennusmääräysten ansiosta uudet pientalot ovat vanhoihin verrattuna energiapihejä. Uusien talojen osuus koko rakennuskannasta on kuitenkin pieni. Sen vuoksi nimenomaan nykyiset talot ja niiden energiankäyttö ovat ratkaisevassa roolissa esimerkiksi ilmastonmuutoksen kannalta.

Tässä osiossa kerrotaan, että pientalojen ja asumisen energiatehokkuutta voi parantaa hyvin monilla tavoilla. Ilmastonmuutoksen lisäksi asumiskustannukset ovat hyvä motiivi – sähkön ja muidenkin lämmitysenergiamuotojen hinnat nousevat jatkuvasti. On hyvä muistaa, että energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet parantavat yleensä myös viihtyvyyttä ja asumisterveyttä.

Osion on kirjoittanut toimittaja Jussi Laitinen.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.42, päivitetty 1.11.2018 klo 14.06