Pientalon talotekniikan korjaukset

Lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmään liittyvät korjaukset edellyttävät pientalossakin ammattilaista sekä suunnitteluun että toteutukseen. Pientalon omistajan on kuitenkin hyvä tuntea taloteknisten järjestelmien toiminta, seurata niitä sekä hallita niiden säädöt ja huolto, joka järkevässä talonpidossa tapahtuu talon huoltokirjaan pohjautuen.

Talotekniikkakorjausten taustalla ovat useimmiten järjestelmiin liittyvät toiminnalliset ongelmat tai laatutason nosto. Taloteknistä korjausta suunniteltaessa kannattaa tiedostaa, että rakennuksen lämpötalous ja ilmanvaihtojärjestelmä muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, jossa yhden järjestelmän osan muuttaminen edellyttää useimmiten myös säätötoimenpiteitä toisessa.

Talotekniikkaremonttien yhteydessä on järkevää miettiä, miten korjauksen yhteydessä voitaisiin vähentää rakennuksen energiankulutusta. Energiansäästötoimenpiteisiin on helpointa ryhtyä, mikäli pientaloon on tehty energiakatselmus tai erillinen energiatodistus.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.39, päivitetty 19.1.2016 klo 10.18