Korjaushanke valmistellaan huolella

Korjaushanke on projektiluonteinen työ, jolla on selkeä tavoite, aikataulu ja budjetti. Jotta tavoitteet saavutetaan on tärkeää, että projektiin osallistuvilla on selkeästi määritellyt tehtävät ja vastuut. Projektiorganisaatio tuleekin aina mitoittaa hankkeen koon mukaan.

Talon asukkaiden ja osakkaiden kannalta on tärkeää, että hankkeesta tiedotetaan riittävästi. Asukkailla tulee olla riittävän ajoissa tieto etenkin sellaisista hankkeeseen liittyvistä seikoista, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä.

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.15, päivitetty 1.11.2018 klo 11.52