Talotekniset järjestelmät (LVI)

Taloteknisillä järjestelmillä tarkoitetaan kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten järjestelmien ja laitteiden muodostamaa kokonaisuutta.

Pääasiallisin osuus talotekniikasta koostuu LVI-teknisistä järjestelmistä, joilla hallitaan lämmitystä ja jäähdytystä, ilmanvaihtoa sekä vesi- ja viemärihuoltoa. Talotekniikan keinoin pyritään luomaan rakennuksiin hallitusti terveelliset sisäolosuhteet sekä johtamaan turvallisesti puhdasta vettä käyttäjille ja hoitamaan asianmukaisesti jätevesien poisjohtaminen. Tärkeätä on, että järjestelmät toimivat energiatehokkaasti ja ympäristöä säästäen.

Ilmanvaihdolla on oleellinen merkitys hyvän sisäilman saavuttamiselle. Vesilaitteiston käyttövarmuus ja turvallisuus ovat tärkeitä tekijöitä, kun pyritään varmistamaan, että vesilaitteistosta otettavasta vedestä ei aiheudu terveellistä tai muuta haittaa tai vaaraa. Jätevesiviemäröinnin lisäksi kiinteistön viemärihuoltoon kuuluvat tärkeinä osina myös sadevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtaminen kiinteistön alueelta.

Julkaistu 16.9.2013 klo 9.54, päivitetty 16.9.2013 klo 9.52