Teetä jätevesisuunnitelma ja hae luvat

Ennen jätevesijärjestelmän tehostamista tai uuden rakentamista on laadittava jätevesisuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää muun muassa seuraavat asiat:

  • tiedot alueesta ja kiinteistöstä sekä jätevesien käsittelyä koskevista määräyksistä;
  • tiedot talousvesikaivon tyypistä, syvyydestä ja sijainnista sekä arvio pohjaveden virtaussuuntaa kiinteistöllä karttojen ja maastotarkastelun pohjalta;
  • kiinteistöllä tehty selvitys jätevesien muodostumisesta, tontista sekä nykyisistä jätevesilaitteista ja –rakenteista;
  • erilaisten viemäröintitapojen ja käymäläratkaisujen vertailu;
  • tulevan jätevesijärjestelmän toimintaperiaate ja perustelut juuri sen puhdistamon valinnalle;
  • arvio kuormituksen vähentämisen riittävyydestä;
  • asemapiirros, tasopiirros, pituus- ja poikkileikkaukset sekä tarvittavat detaljikuvat;
  • rakennus-, koneisto- ja sähkötyöselitykset sekä tarvikeluettelo;
  • kartta, josta selviää käsiteltyjen jätevesien purkupaikka;
  • jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

Tietoa suunnittelijoista

Jätevesijärjestelmien suunnitelmia laativat haja-asutuksen vesihuoltoon perehtyneet suunnittelijat, joita toimii rakennus-, LVI-, ja ympäristöaloilla. FISE Oy pitää listaa koulutuksen käyneistä pätevistä suunnittelijoista. Sihteerijärjestönä toimii Suomen LVI-liitto SuLVI ry. Suunnittelijoiden yhteystietoja löytyy myös Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton sivuilta.

Hae luvat

Hae järjestelmän tehostamiselle tai uuden rakentamiselle lupaa kunnan rakennusvalvonnasta hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Julkaistu 13.9.2013 klo 16.32, päivitetty 4.2.2020 klo 16.45