Kirjallisuutta

Julkaisuja haja-asutuksen jätevesiä koskien vuodesta 1990

Luettelo Suomen ympäristökeskuksen ja lukuisten muiden suomalaisten tahojen laatimistaa haja-asutuksen vesihuoltoon, liittyvistä ohjeista, tutkimusraporteista ja muista julkaisuista vuodesta 1990 lähtien ilmestymisvuosittain. Luettelossa on mainittu vain erilliset julkaisut ja laajahkot esitteet, ei lehtiartikkeleita. Luettelo ei ole erillisjulkaisujenkaan osalta kaiken kattava.

Julkaistu 13.9.2013 klo 16.27, päivitetty 15.2.2019 klo 13.14