Kaivon huolto ja kunnostus

eden tulon odottelua kunnostettuun kaivoon
Veden tulon odottelua kunnostettuun rengaskaivoon, jossa on kalkkikivirouhetta pohjalla.
© Sanna Vienonen

Monet kaivon vedenlaatuongelmat voi välttää säännöllisellä huollolla tai ratkaista kaivon kunnostuksella. Tavallisimmin lika-aineet pääsevät kaivoon, koska kaivon rakenteet ovat huonossa kunnossa, kansi on huono tai kaivo on tiivistetty huonosti. Muita yleisiä vanhan kaivon vikoja ovat pohjan liettyminen ja huono lämpöeristys.

Kaivon kuntoa sekä veden laatua ja riittävyyttä on syytä tarkkailla ympäri vuoden. Ohjeita kaivon kunnon tarkkailuun sekä omatoimisiin kunnostustoimenpiteisiin saa Kaivon paikka -oppaasta, tältä ympäristöhallinnon Kaivot-teemasivustolta sekä kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Alla olevista linkeistä näet, mitä kannattaa ottaa huomioon eri vuodenaikoina.

Veden laatua ja riittävyyttä kannattaa tarkkailla säännöllisesti

Veden laatu tulisi tutkituttaa säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita. Säännöllisen tutkimuksen avulla voidaan selvittää, milloin muutos on tapahtunut ja mikä muutoksen on voinut aiheuttaa. Laboratoriotutkimuksen tulokset voi syöttää Kaivoveden analyysitulkkiin, joka kertoo minkälaatuista vesi on ja mitä laadun parantamiseksi on tehtävissä. Lisää tietoa kaivoveden tutkimisesta saa tältä Kaivot -teemasivustolta.

Kaivoihin tulee vettä alueella olevista pohjavesivarannoista, joiden pinnankorkeus vaihtelee luonnostaan eri vuodenaikoina sadannasta ja maaperän ominaisuuksista riippuen. Keväisin pohjavesivarastot täydentyvät lumien sulamisvesistä maanpinnan sulaessa ja kevättulvien alkaessa, mutta kesällä pohjaveden pinnat laskevat yleisesti haihdunnan ja kasvien vedenkulutuksen vuoksi. Syyssateiden myötä varastot taas täydentyvät talveksi, jolloin uutta pohjavettä ei käytännössä muodostu roudan ja lumipeitteen vuoksi.

Pohjavesitilanteen kehittymistä alueittain voi seurata SYKEn vesitilanne-ennusteista. Ne eivät kuitenkaan suoraan kerro veden riittävyydestä omassa kaivossa, vaan paikallista vaihtelua esiintyy. Uudet pohjavesitilannekartat löydät kehitteillä olevasta vesi.fi-palvelusta.

Kaivon kunnostus kannattaa teettää ammattilaisella

Huonokuntoinenkin kaivo kannattaa kunnostaa, jos veden riittävyys on hyvä ja huono laatu johtuu esimerkiksi vain pintavesien pääsystä kaivoon. Jos pohjavesi on likaantunut ja likaantumisen syytä ei voida poistaa, täytyy rakentaa uusi kaivo paremmalle paikalle likaantuneen alueen ulkopuolelle. Olosuhteista riippuen kannattaa harkita myös useamman kiinteistön yhteisen vedenhankinnan järjestämistä tai kunnalliseen vesijohtoverkostoon liittymistä, jos se on mahdollista.

Kaivon kunnostukseen perehtyneitä yrityksiä tai urakoitsijoita on eri puolilla maata; yhteystietoja löydät esim. googlettamalla. Vastuullinen toimija suorittaa kaivolle kuntokartoituksen ja pyytää laboratoriosta saadun vesianalyysin tulokset nähtäville tai teettää analyysin ennen kunnostustoimiin ryhtymistä.

Julkaistu 26.6.2013 klo 14.42, päivitetty 29.3.2021 klo 10.54