Hyppää sisältöön

VELMU - Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma

Ajankohtaista

Meriluonto 2020, josta yliviivattu jälkimmäinen nolla ja korvattu ykkösellä.
 

Meriluonto 2020 -kampanja siirtyy vuodelle 2021, sillä kesäksi suunniteltuja yhteisiä kenttätöitä ei koronaviruksen takia voida turvallisesti järjestää.

Meriluonto 2020:n kenttätyöt siirtyvät vuodella eteenpäin. Yhteistutkimuksen päätoiminta-alue on myös ensi vuonna suunnitellusti pääkaupunkiseutu, jonka lisäksi tutkimuksia toteutetaan Saaristomeren itäosassa ja Koillis-Ahvenanmaan saaristossa.

Myös kampanjan kick-off, eli Meriluonto 2021 -seminaari, siirretään ja järjestetään vuoden päästä Helsingissä 5.5.2021. Seminaarin järjestävät yhteistyössä VELMU, Ympäristötiedon foorumi ja ympäristöministeriö.

 

Mikä Meriluonto 2020, eiku Meriluonto 2021?

Ensimmäinen VELMUn alueellisesti keskitetty yhteistutkimus ja tapahtumasarja. Kampanjan tavoite on määritellä tarkemmin merellisen elinympäristön tilaa ja tuottaa tuloksia, joilla voidaan vähentää merellisiin elinympäristöihin kohdistuvia ihmispaineita. Kampanjan päätoiminta-alueena on pääkaupunkiseutu, jonka lisäksi tutkimuksia toteutetaan Saaristomeren itäosassa ja Koillis-Ahvenanmaan saaristossa. Näin saadaan katettua mahdollisimman laaja ympäristömuuttujien vaihettuminen erityisesti rehevöitymisen suhteen.

 

VELMUn ohjausryhmä on hyväksynyt toimintasuunnitelman vuodelle 2019 sekä toimintakertomuksen vuodelta 2018

Katso VELMUn esittelyvideot:

VELMUn tavoitteet

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Ohjelman päätavoite on edistää Itämeren lajien ja merialueiden suojelua ja tukea meren ja sen luonnonvarojen kestävää käyttöä.

VELMUssa kartoitetaan sekä meriluonnon elottomia (geologisia ja fysikaalis-kemiallisia) että elollisia ominaisuuksia (lajeja ja niiden muodostamia eliöyhteisöjä). Yhdessä ne muodostavat Itämerelle tyypillisiä, arvokkaita elinympäristöjä, luontotyyppejä ja vedenalaisia maisemakokonaisuuksia. Kartoituksia tehdään erityisesti merenpohjien elinympäristöjen ja niissä elävien vesikasvien ja makrolevien sekä selkärangattomien eläinten ja kalojen levinneisyyden selvittämiseksi.

VELMUn kartoituksilla pyritään löytämään lajistoltaan ja luontotyypeiltään arvokkaimmat alueet ja erityistä suojelua tarvitsevien lajien esiintymispaikat. Arvokkaimmat alueet suojelemalla ja käyttöpaineita ohjaamalla voidaan turvata vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden säilyminen.

 
Tyrsky_Tvärminne
© Jussi-Tapio Roininen, Metsähallitus
VELMU-logo_222px
 
 

 

WWF palkitsi Meren aarteet vuoden luontokirjana 28.11.2017
Vedenalaisesta meriluonnosta kertova ”Meren aarteet - Löytöretki Suomen vedenalaiseen meriluontoon” on WWF:n vuoden luontokirja. Meren aarteet on ensimmäinen kattava tietoteos Suomen vedenalaisesta meriluonnosta. Valinnasta vastasi Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori.
Lue lisää
Julkaistu 28.1.2016 klo 10.00, päivitetty 13.5.2020 klo 18.26