Varaudutaan tulvariskeihin

AJANKOHTAISTA

Ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Suunnitelmaehdotuksissa esitetään tavoitteet sekä toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi sekä toimenpiteiden muut vaikutukset.

Koko vesistöalueen kattavissa suunnitelmissa tarkastellaan muun muassa tulvien ennustamista ja niistä varoittamista sekä maankäytön ja pelastustoimien suunnittelua. Lisäksi selvitetään tarve ja mahdollisuudet esimerkiksi tulvavesien pidättämiseen, vesistön säännöstelyn kehittämiseen tai perkauksiin ja pengerryksiin ottaen huomioon myös vesienhoidon tavoitteet.

 

Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi on päättynyt

Ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi oli mahdollisuus esittää mielipiteensä 2.11.2020-14.5.2021. Palautteet on käyty läpi ja niistä on laadittu yhteenvedot hallintasuunnitelmittain, jotka ovat saatavilla syyskuun 2021 aikana hallintasuunnitelmakohtaisilta sivuilta: Tulvariskien hallintasuunitelmat. Ehdotuksia tarkastetaan palautteen pohjalta. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuussa 2021. Valmiit suunnitelmat julkaistaan 22.12.2021 mennessä. Sekä kuulemispalautteista että hallintasuunnitelmista laaditaan myös valtakunnalliset koosteet, jotka julkaistaan tällä sivulla.

 

Tutustu suunnitelmakohtaisiin sivuihin

Linkit suunnitelmakohtaisille sivuille, joista löytyvät ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi, kuulemismateriaali, palautekooste sekä mahdollinen aikaisempi hallintasuunnitelma löytyvät sivulta: Tulvariskien hallintasuunitelmat.

 

Tulvariskien hallinnan suunnittelu on jatkuva prosessi

Tulvariskien hallinnan suunnittelu koostuu kolmesta vaiheesta, jotka toistetaan kuuden vuoden välein.
Vaiheet ovat:

  1. Tulvariskien alustava arviointi
  2. Tulvakarttojen laatiminen merkittäviksi todetuille alueille (www.ymparisto.fi/tulvakartat)
  3. Tulvariskien hallintasuunnitelmat, jotka sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet (Yhteenveto tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosille 2016-2021)

Hulevesitulvien, eli rankkasade- ja lumensulamistulvien, hallinta on kuntien vastuulla. Katso lisää www.ymparisto.fi/hulevesitulvat

Tulvakartoitusprosessi
Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet
 Aaltoviiva (oranssi)
Julkaistu 15.9.2021 klo 23.09, päivitetty 15.9.2021 klo 23.09