Hyppää sisältöön

Asiakaspalautteen kerääminen

ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristötehtävistä tullaan keräämään asiakaspalautetta alkuvuoden 2020 välisenä aikana. Palautekyselyitä viimeistellään parhaillaan, ja ne lähetetään asiakkaille, jotka asioivat kokeiluun osallistuvien ELY-keskusten tai aluehallintovirastojen kanssa.

Palautetta kerätään sähköisistä ilmoitusmenettelyistä, ympäristö- ja vesilupaprosesseista, koetoimintailmoitusten käsittelystä, neuvotteluista asiakkaan kanssa, määräaikaistarkastuksista, kaavoitusprosesseista sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä.

Samalla selvitetään myös mahdollisuuksia systemaattisen asiakaspalautteen keräämiseen ympäristötehtävistä. Tavoitteena on kerätä aiempaa kattavammin asiakaspalautetta ympäristötehtävistä sekä kartoittaa, miten palautteen keräämistä voidaan jatkossa kehittää. Kerättyä asiakaspalautetta voidaan hyödyntää viranomaistoiminnan kehittämisessä niin valtakunnallisesti kuin virastotasolla. Palautteen avulla kerätään tietoa, jolla voidaan yhtenäistää toimintatapoja.

Asiakaspalautekyselyn tietosuojaseloste (pdf)

Lisätietoja:

Anu Onjukka, ylitarkastaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 023 036, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

 

Julkaistu 15.1.2020 klo 15.19, päivitetty 2.3.2020 klo 14.41
Aihealue:
Julkaisija: