Vesi

Ajankohtaista

Vesi-osio sisältää tietoa vesistöistä ja vesivaroista sekä niiden tilasta, seurannasta, käytöstä ja kunnostuksesta sekä öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta. Osiossa esitellään myös vesiensuojelua ja yhteistyötä. Tärkeä portti vesiaiheiseen tietoon on myös Järvi-meriwiki, jossa kuka tahansa voi ylläpitää havaintopaikkaa tai osallistua keskusteluun. Tutkimusnäkökulmaan voi tutustua SYKEn palvelussa. Meri-asiat löytyvät Meri-osiosta (www.ymparisto.fi/meri).

Hviträskin laituri. Kuva: Anne Koskela

AIHEESTA MUUALLA

 

Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Verkoston toimintaa koordinoi vesistökunnostuksen asiantuntijoista muodostuva suunnitteluryhmä ja ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus.
 
Järvi-meriwiki on Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä yhteisöllinen verkkopalvelu Suomen järvistä ja muista vesialueista. Järvi-meriwikissä kuka tahansa voi muun muassa muokata järven esittelytekstiä, ylläpitää havaintopaikkaa ja osallistua keskusteluun.
 

 

Julkaistu 12.10.2017 klo 10.41, päivitetty 10.7.2018 klo 9.06