Vesien biologisten seurantamenetelmien ohjeet

Ympäristöhallinnon pintavesien seurannassa käytetyt biologisen seurannan yleisohjeet ovat käytössä aluehallinnossa (ELY-keskukset). Ohjeita tulee noudattaa myös vesien velvoitetarkkailussa, Tutkija katsoo veden alle vesikiikarillajotta seurannan ja tarkkailun menetelmät olisivat yhteneväiset. Menetelmien yhteneväisyys takaa aineiston laadun ekologisen luokituksen yhteydessä. Ekologinen luokitus on vesiensuojelutyön yksi tarkeä osa.

Yleisohjeiden lisäksi tältä sivulta on saatavissa maastossa käytetyt lomakkeet ja aineiston tallennuspohjat vesikasveille ja päällysleville, joille ei ole vielä olemassa tietojärjestelmää.

SYKE on laatinut myös ELY-keskusten käyttöön biologisten määritysten tarjouspyyntömenettelyyn yhtenäiset suositukset.

 

 

Biologisen seurannan yleisohjeet

Maastolomakkeet ja tallennuspohjat

Vesikasvit

Piilevät

Pohjaeläimet

Pohjaeläinäytteenoton maastolomake täytetään ympäristöhallinnon pohjaeläinrekisterissä (Hertta-Pohje).

Tarjouspyyntöpohjat

 

 

Julkaistu 15.4.2013 klo 13.33, päivitetty 4.5.2020 klo 11.36