Pien-Saimaa

Pien-Saimaata suojellaan erilaisilla hankkeilla

Pien-Saimaa yllätti vesien tilan seurannan joitakin vuosia sitten talvisille runsailla leväkukinnoilla. Huoli Pien-Saimaan tilasta käynnisti erilaisia hankkeita. Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueella ei ole yhtä suurta kuormittajaa. Kaikki kuormitus kertyy monista pienistä puroista ja lähteistä laajalta valuma-alueelta.  Ei myöskään ole yhtä yksittäistä toimenpidettä tai ratkaisua, jolla veden laatua nopeasti muutetaan. Tärkeintä on saada kehityssuunta muuttumaan parempaan. Kukaan ei pysty yksin pelastamaan Pien-Saimaata, siihen tarvitaan meitä kaikkia. 

Vuoden 2008–2009 sinilevätalven jälkeen Pien-Saimaan kunnostaminen on käynnistynyt ripeästi. Mukana on jo laaja joukko hankkeita, toimijoita ja toimenpiteitä.  

PISA esiselvityshanke (2009-2010) teki pohjatyön ja kunnostussuunnitelman, PISA 2013 (2010-2013) käynnisti ulkoisen kuormituksen vähentämisen, Pien3D hanke (2009-2010) eteni Kivisalmen pumppaamon rakentamiseen, Kosteikkoasiamieshankkeen (2012-2014) toimesta on suunniteltu ja toteutettu kosteikkoja ja muita vesiensuojelurakenteita, KALAPISA 2017 (2012-2014) hanke toteuttaa hoitokalastusta ja JÄSSI jätevesineuvontaa.

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen on keskeinen keino veden laadun parantamiseksi. Muita valuma-alueella toteutettavia toimenpiteitä ovat maa- ja metsätalouden työtapojen muuttaminen, haja-asutuksen jätevesien käsittely, taajamien hulevesien hallinta sekä erilaiset vesiensuojelurakenteet kuten esim. kosteikot, suojavyöhykkeet, laskeutusaltaat ja virtaamansäätöpadot.

Vesialueella toteutettavia toimenpiteitä ovat kalaston hoito, virtausohjaus ja pumppaamorakenrtaminen sekä niitot ja ruoppaukset.

Kokonaisfosfori Pien-Saimaan Arposenniemestä otetuissa näyttessä vuosina1985-2015

Pien-saimaan kokonaisforfori Arposenniemestä mitattu
 
Julkaistu 28.5.2019 klo 14.59, päivitetty 28.5.2019 klo 14.58